Krijgsgeweld en kolonie

door Esther Wils

In de nieuwsbrief die wij zondag 28 februari verstuurden, werd melding gemaakt van de uitgave Krijgsgeweld en kolonie. Opkomst en ondergang van Nederland als koloniale mogendheid, 1816-2010
(Boom, 2021), onder redactie van Petra Groen. In dat  monumentale werk is de weerslag te vinden van het onderzoek dat gepleegd werd door een groep specialisten, op initiatief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
U vindt een uitgebreide bespreking op de website Militaire Spectator en hier het interview dat historica Emma Keizer voor Indies tijdschrift hield met haar collega's Petra Groen en Mark Loderichs.
Share our website