Auteurs

U vindt hier in alfabetische volgorde de namen en biografietjes van onze medewerkers.

Anneke Brassinga (1948) is een gelauwerd dichteres, essayiste en vertaalster van het werk van o.m. Auden, Beckett,  Forster, Nabokov, Orwell en Wilde. Begin dit jaar verscheen haar dichtbundel Verborgen tuinen (De Bezige Bij).   

Thijs Brocades Zaalberg (1971) doceert contemporaine militaire geschiedenis aan het Instituut voor geschiedenis van de Universiteit Leiden en is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Hij coördineert met Bart Luttikhuis het programma ‘Comparing the Wars of Decolonization. Counter-Insurgency and Extreme Violence, 1945–1962’, onderdeel van het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945–1950 van het KITLV, het NIMH en het NIOD.   

Dorrit van Dalen (1962) is antropologe en arabiste en werkzaam als vrijgevestigd onderzoeker en schrijver. Zij publiceerde o.a. de lovend ontvangen studie Arabische gom. De fascinerende biografie van een de meest exotische producten op aarde (2006) die dit najaar in een uitgebreide Engelse vertaling verschijnt bij Leiden University Press.   

Carl Haarnack (1963) is oprichter van Buku Bibliotheca Surinamica, een collectie van zeldzame boeken en prenten over Suriname. Hij publiceert regelmatig op zijn website bukubooks/wordpress.com over de geschiedenis van Suriname, koloniaal erfgoed en oude boeken. Doublures in de collectie – vaak zeldzame uitgaven – worden verkocht via antiqbook. com. Haarnack is meermaals als gastconservator of adviseur betrokken bij tentoonstellingen over de geschiedenis van  Suriname.    

Siegfried Huigen (1959) doceert Nederlandse en ZuidAfrikaanse literatuur en cultuurgeschiedenis. Hij is verbonden aan de Universiteit van Wrocław in Polen en de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij publiceerde o.a. twee studies naar de koloniale geschiedenis van Zuid-Afrika — integraal te lezen bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl.org) — en werkt aan een boek over overdracht van vroegmoderne, wetenschappelijke kennis in Oud en Nieuw Oost Indiën van François Valentyn.   

Michiel van Kempen (1957) is schrijver, dichter en bijzonder hoogleraar West-Indische letteren. Hij stelde verschillende bloemlezing van Caraïbische literatuur samen, schreef o.a. een standaardwerk over de Geschiedenis van de Surinaamse literatuur (handelseditie 2003) en de biografie van Albert Helman, Rusteloos en overal (In de Knipscheer, 2016). Van Kempen is voorzitter van de werkgroep Caraïbische letteren en redacteur van Caraïbisch uitzicht, te vinden op werkgroepcaraibischeletteren.nl .

Herman Keppy (1960) is vrijgevestigd schrijver en journalist, en altijd op zoek naar het onverwachte perspectief ter aanvulling en correctie van zwart-witbeelden die heersen met betrekking tot de koloniale geschiedenis. Hij publiceerde over Molukkers in dienst van de Koninklijke Marine, de eerste Molukse artsen, en komt in november 2019 met zijn spektakelstuk over het Indisch en Indonesisch verzet tegen de nazi’s in WO II, zie ook hermankeppy.com.

Matthijs Kuipers (1986) is als docent verbonden aan de afdeling Politieke geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hij is medecoördinator en -initiatiefnemer van de reeks seminars Spores of Empire.   

Veronika Kusumaryati (1980) is antropologe. Zij deed jarenlang onderzoek in West-Papoea en werkt momenteel aan Harvard University aan een boek over het gebied.   

Ad Maas (1970) is conservator van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tot zijn expertise behoren Nederlandse natuurkunde, wetenschap in de negentiende eeuw, geschiedenis van wetenschappelijke collecties en musea, en Albert Einstein.   

John Klein Nagelvoort (1971) is assistent-conservator van Museum Bronbeek in Arnhem. Hij schreef al vele artikelen over militaire historie en publiceerde begin 2019 Toean Stammeshaus. Leven en werken in koloniaal Atjeh (LM Publishers). Voor Bronbeek stelde hij over Stammeshaus een tentoonstelling samen die te zien is van 17 oktober 2019 t/m 27 juli 2020. Momenteel werkt hij aan een boek over de Nisero-kwestie.

Bart Luttikhuis (1985) is onderzoeker aan de Universiteit Leiden en het KITLV, gespecialiseerd in de laat-koloniale geschiedenis en de dekolonisatie van Indonesië. Sinds 1 juni is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden in het project ‘Violence strikes root: why vigilantism became central to Indonesian politics, 1943–1955’. Hij coördineert met Thijs Brocades Zaalberg het programma ‘Comparing the Wars of Decolonization. Counter-Insurgency and Extreme Violence, 1945-1962’, onderdeel van het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945–1950 van het KITLV, het NIMH en het NIOD.   

Steven van Schuppen (1955)  is vrijgevestigd onderzoeker en publicist op het gebied van landschap, geschiedenis, mentaliteit en ruimtelijke ordening. Hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan en heeft zijn eigen webmagazines dubbelkrimp.nl en stevenvanschuppen.nl.   

Anton Stolwijk (1979) maakt muziek en schrijft/schreef voor onder andere Hard gras en De Groene Amsterdammer. In 2016 debuteerde hij met het veelgeprezen Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis, in 2018 verscheen zijn tweede boek, Ons soort Amerika. Zie ook antonstolwijk.net 

Frans Verhagen (1954) is journalist, gespecialiseerd in de Verenigde Staten. In 2017 verscheen zijn Geschiedenis van de Verenigde Staten (Boom), dit najaar verschijnt De Roosevelts. Vormgevers van de American Century (Omniboek). Verhagen is hoofdredacteur van meiguo.nl, een webmagazine over de VS.   

Jonathan Verwey (1987), historicus en hoofd Kenniscentrum van Museum Bronbeek, is bezig met een promotieonderzoek getiteld De 'ander' bezien door Nederlandse soldatenogen. Ras, seksualiteit, extreem geweld en Nederlandse militairen, 19451950. Eerder was hij betrokken bij de samenstelling van Soldaat in  Indonesië. Ooggetuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Prometheus 2015).   

Mei Li Vos (1970) is politica. Zij is fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer en maakte indruk met haar scherpe bijdrage aan de theaterreeks De Indië Monologen (2018/2019).   

Boudewijn Walraven (1947) is emeritus hoogleraar Koreastudies van de Universiteit Leiden. Hij publiceerde onlangs Liefde, lust en verlangen in de Koreaanse shijo (uitgeverij West, 2018), een poëziebundel waarvan hij de keuze, de bezorging en de vertaling op zich nam.

Esther Wils (1964) deed vanaf haar schooljaren ervaring op met het maken van tijdschriften; zij begon bij de Pasarkrant van Stichting Tong Tong, werkte en werkt als criticus voor verschillende media (zie bijvoorbeeld athenaeum.nl), was redactiesecretaris en redacteur bij De Gids en medeoprichter en redacteur van De Nederlandse Boekengids. Met Siem Boon zette zij Indisch Anders op, de (web)krant van Stichting Tong Tong die ook regelmatig op papier is verschenen en het Indische boekenaanbod volgt, voor Bronbeek stelde zij inmiddels drie museumkranten samen als aanvulling op de tentoonstellingen.