Afleveringen

Er gaan elk jaar twee afleveringen van Indies tijdschrift verschijnen, een in april en een in oktober.
Het nulnummer van eind oktober 2019 bevat de volgende inhoud: 

2    Inhoudsopgave, medewerkers en colofon
3    Redactioneel
4    Molukse zaken Donald Poetiray, Engelandvaarder, KL-officier en luitenant-kolonel bij de TNI, door Herman Keppy
6    Anders Indisch Erich, Indo-Europeaan tegen wil en dank, door Carl Haarnack
7    Anders Indisch Mijn ongekende Peranakan-geschiedenis, door Mei Li Vos
  Atjeh Toean Stammeshaus, hoeder van Atjehs erfgoed, interview met John Klein Nagelvoort door  Anton Stolwijk
11   Antillen Hoe Sint-Eustatius rees naar het wereldtoneel en weer verdween, door Michiel van Kempen  
12   Suriname De Hindostaanse stadsmiddenstand, door Michiel van Kempen / Bruid & bruidegom, door Esther Wils
13   Curaçao en Suriname Curaçao 1945/1963 & De Grote Suriname-tentoonstelling, door Esther Wils
14   Zuid-Afrika In Welkom Today domineert het beeld van de nadagen van apartheid, door Siegfried Huigen  
15   Afrika Gom; Omgekeerde afhankelijkheid, door Dorrit van Dalen  
16   Wereldwijd De Nederlandse wereldgeschiedenis, door Boudewijn Walraven
18   Wereldwijd (Neo)kolonialisme, kapitalisme en de plundering van de natuur, door Steven van Schuppen
19   Wereldwijd Amerika is de baas, door Frans Verhagen
20   Literatuur Twee Britten, twee buitenstaanders, door Anneke Brassinga / Koloniale kitsch, door Esther Wils
22   Literatuur Ondernemende vrouwen, door Esther Wils / Springers stille trom, interview met Veronika Kusumaryati door Anton Stolwijk
24   Dekolonisatie Een ervaringsdeskundige veldprediker, door Jonathan Verwey
25   Van de instellingen Appels en peren? De meerwaarde van het vergelijken van dekolonisatieoorlogen, door Bart Luttikhuis en Thijs Brocades Zaalberg  
27   Van de instellingen Het lange koloniale zwijgen, door Matthijs Kuipers
28   Wetenschapsgeschiedenis Vier cruciale biologen, door Ad Maas / Dokter Djawa, door Esther Wils en Herman Keppy
29   Wetenschapsgeschiedenis Op de deining van de wetenschap, door Herman Keppy
30   Kunst In de ban van Bali, door Esther Wils
31   Op komst Indies tijdschrift 2020 #1, Inhalen & Internet