Tijdschrift

Heeft u belangstelling voor ons tijdschrift? U kunt zich abonneren of (vanaf 2020) losse nummers bestellen in de boekhandel. Het nulnummer wordt vanaf 25 oktober gratis verspreid op verschillende adressen: Museum Bronbeek in Arnhem, het Moluks Historisch Museum in Den Haag, Athenaeum Boekhandel in Amsterdam, Linnaeus Boekhandel in Amsterdam, Boekhandel Van Noord in Amsterdam, Boekhandel Maximus in Hilligersberg, de Haagse Boekerij, Boekhandel Douwes in Den Haag, Boekhandel De Vries-Van Stockum in Den Haag, Boekhandel Van de Sande in Terneuzen, de Larense Boekhandel, het KITLV in Leiden, het NIOD in Amsterdam en het NIMH in Den Haag. De vrienden van Stichting Tong Tong ontvangen het blad in december bij De sobat.

Zolang de voorraad strekt
Mocht u het nulnummer niet kunnen afhalen op een van de verspreidingspunten: voor de portokosten van € 3,32 kunt u het toegestuurd krijgen (de verstrekte subsidie voorziet niet in deze service). U ontvangt dan twee stuks – de porto blijft toch gelijk, en dan kunt u er een weggeven! Het rekeningnummer van Stichting Indische Cultuur en Kritiek is NL72INGB0008331024. Vermeldt u s.v.p. uw naam en adresgegevens.
NB: het rekeningnummer van SIC&K is niet het nummer waarop u het abonnementsgeld kunt overmaken; abonnees ontvangen een factuur met het juiste rekeningnummer.

Wilt u adverteren dan vindt u hier de tarieven.