Indies tijdschrift van start

In maart jl. kreeg de Stichting Indische Cultuur & Kritiek van het ministerie van VWS te horen dat haar aanvraag was gehonoreerd: er is voor een nulnummer en twee jaargangen van Indies tijdschrift subsidie verleend uit de regeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.
Eind oktober 2019 verschijnt het nulnummer, dat ter kennismaking gratis verkrijgbaar zal zijn, o.a. bij Museum Bronbeek, het Moluks Historisch Museum en Athenaeum Boekhandel. Wilt u Indies tijdschrift ter beschikking stellen aan de leden van uw Indische/Molukse/historische of anderszins geïnteresseerde stichting, vereniging, organisatie, vakgroep, bibliotheek, (boek)winkel of leesclub dan kunt u contact opnemen met de redactie via het contactformulier.
Om het tijdschrift inderdaad in het tweede en derde jaar te kunnen realiseren, zijn wel inkomsten nodig; bij de subsidieaanvraag heeft de stichting een schatting moeten opgeven van de te verwachten abonnementverkoop. Met 3000 lezers, een aantal adverteerders en/of mecenassen kan het tijdschrift zelfstandig voortbestaan, dus als u belangstelling heeft en een deskundig, internationaal georiënteerd, kritisch en onafhankelijk geluid in de discussie over (post)koloniale geschiedenis en cultuur toejuicht: van harte welkom!  
Share our website