Verschenen: Alipa


Verschenen: Alipa, de roman van een Indisch persbureau

Onlangs werd de sleutelroman Alipa, de roman van een Indisch persbureau ontdekt, met daarin het levensverhaal van de Indische persmagnaat Dominique Berretty. Deze roman, geschreven door C.W. Wormser, speelt zich grotendeels af binnen de context van de Indische dagbladpers tijdens de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.
Dr. C.W. Wormser (1876-1946) was jurist, journalist, dagbladdirecteur, schrijver, natuurliefhebber, wereld-reiziger en alpinist. Hij verbleef tussen 1907 en 1940 in Nederlands-Indië. Wormser schreef onder meer over zijn ervaringen als jurist, de Indische dagbladpers, zijn reizen en bergbeklimmingen op Java en over het leven in de Javaanse desa. Ook publiceerde hij enkele detectives. Enige tijd geleden werd in zijn nalatenschap het manuscript aangetroffen van een nooit uitgegeven boek, getiteld Alipa, de roman van een Indisch persbureau, met daarin het gefictionaliseerde levensverhaal van Dominique Berretty (1891-1934), stichter en leider van het roemruchte Indische persbureau.
De roman speelt zich af in de eerste helft van de twintigste eeuw en is gebaseerd op de geschiedenis van Aneta en de levensloop van Berretty, die zowel om zijn spectaculaire loopbaan als opzichtige privébestaan tot de meest besproken figuren in Indië behoorde. Het decor wordt gevormd door het Indische pers-wereldje met zijn intriges, haat en nijd. De verhouding tussen Wormser en Berretty was een gecompliceerde. Beiden self-made men, bon vivants en zeer invloedrijk, trokken zij elkaar aan en werden vrienden; door uiteenlopende belangen verkeerde die vriendschap begin jaren dertig in regelrechte vijandschap. Dit alles wordt weerspiegeld in wat zich in Alipa afspeelt tussen Van der Hooghewal en Corona, hun alter ego’s.
Deze week verscheen het boek bij uitgever Little Wolf Publications in Den Haag. Deze eerste uitgave van Alipa is uitvoerig ingeleid door achterkleindochter Alide Wormser en pershistoricus Gerard Termorshuizen. U kunt de roman nu aanschaffen voor € 19,90. Geïnteresseerden in dit belangwekkende tijdsdocument kunnen zich (met vermelding van adresgegevens) melden bij de uitgever Floris Blankenberg onder zijn emailadres: casperfloris@kpnmail.nl.

Op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kunt u ook het artikel lezen dat Gerard Termorshuizen aan het boek wijdde. 
Share our website