In 2021 weer een jaargang

Onze lezers weten: Indies tijdschrift heeft van VWS subsidie ontvangen om tot eind 2021 te verschijnen. Daarbij is wel uitgegaan van een jaarlijks stijgend aantal abonnees, waaraan de hoogte van de subsidie is aangepast. Het zal u niet verbazen dat de mogelijkheden het tijdschrift aan de man te brengen danig zijn beperkt door de corona-maatregelen. Er meldt zich bijna dagelijks een nieuwe abonnee, maar we zitten nog lang niet aan het aantal waarbij we zelfstandig verder kunnen. Niettemin lukt het dit jaar met enig kunst- en vliegwerk weer een jaargang van twee edities te maken. Wie een abonnement heeft of gaat afsluiten, kan dus waar voor zijn geld verwachten!
Intussen zijn wij bezig nieuwe fondsen aan te boren, waardoor we nog wat langer respijt krijgen om het benodigde aantal lezers te vinden.
Share our website