Du Perron & Multatuli

De eerste digitale bijeenkomst van het E. du Perrongenootschap  
op zaterdag 15 mei 2021 om 14.00 uur  
via ZOOM 
Georganiseerd i.s.m. het Torpedotheater in Amsterdam 

Programma 
13.45 uur        Inloop en ontvangst  
14.00 uur        Thema: “Het debat over Multatuli en de zaak van Lebak door de ogen van E. du Perron en enkele anderen”  
                        Met Dik van der Meulen, Tom Phijffer en Kees Snoek  
14.45 uur        Pauze 
15.00 uur        Lezing van Kees Snoek over de contemporaine reacties op de boeken van Du Perron en Saks over Multatuli  
15.30 uur        Einde 
 
Aanmelden kan via: info@edpg.nl
Enkele dagen voor de lezing ontvangt u de link waarmee u de bijeenkomst via het programma Zoom kunt bijwonen.
Share our website