Du Perron-stipendium

Persbericht van het E. du Perron Genootschap:

Vanaf 2021 gaan de Stichting Menno ter Braak en het E. du Perron Genootschap van start met een stipendium, een stimuleringssubsidie voor het schrijven van een tijdschrift-, kranten- of websiteartikel waarin Ter Braak of Du Perron centraal staat. Elk jaar wordt een bedrag van 750 euro beschikbaar gesteld aan een auteur of wetenschapper voor het maken van een publicatie. Het Menno ter Braak-stipendium wordt jaarlijks afgewisseld met het E. du Perron-stipendium. 
 
De Stichting Menno ter Braak heeft als doelstelling de kennis ten aanzien van de schrijver Menno ter Braak – zowel van zijn persoon als van zijn werk – te verdiepen en bij te dragen aan de waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis. De website mennoterbraak.nl speelt hierin een centrale rol. Het werk van Menno ter Braak kende de afgelopen jaren een revival met de succesvolle heruitgave en vertalingen van Het nationaalsocialisme als rancuneleer. Zijn werk inspireert niet alleen, maar getuigt in het huidige tijdsgewricht van een overrompelende actualiteit.  
 
Het E. du Perron Genootschap stelt zich ten doel om het volledige werk, de integrale correspondentie en alle documenten (zoals manuscripten, fotoalbums en archivalia) die betrekking hebben op de dichter, schrijver en journalist E. du Perron digitaal te publiceren op de website eduperron.nl. Daarmee wil het Genootschap het werk en het gedachtengoed van E. Du Perron levend houden. Tweemaal per jaar organiseert het EdPG ledenbijeenkomsten waar lezingen worden gehouden die ingaan op het werk en de actuele betekenis van E. Du Perron. Het genootschap publiceert daarnaast Cahiers voor een lezer waarin deze lezingen worden vastgelegd.   
 
In 2021 zal voor de eerste keer het Menno ter Braak-stipendium worden uitgereikt. Het E. du Perron-stipendium zal in 2022 volgen. 
 
Voorwaarden: 
- Het Menno ter Braak-stipendium staat in principe open voor iedereen met goede en oorspronkelijke onderzoeksideeën.  
- Het te schrijven artikel heeft als onderwerp het leven en/of het werk van Menno ter Braak. Een verbinding met een actueel thema, een actuele gebeurtenis of een hedendaagse auteur wordt aangemoedigd, maar is niet noodzakelijk. 
- De website mennoterbraak.nl dient als basis voor bronnenonderzoek en moet in de noten als zodanig worden vermeld. 
- Publicatie van het artikel dient binnen twee jaar na toekenning van de stimuleringssubsidie plaats te vinden in het bij de aanvraag opgegeven medium. Ook zal het artikel t.z.t. op de website mennoterbraak.nl worden gepubliceerd.     
 
Aanvraag: 
In de aanvraag dient het volgende te worden vermeld: 
 - Naam en adresgegevens 
- Kort c.v. inclusief een lijst van eerdere publicaties 
- Het voorstel: hierin beschrijft u beknopt wat u wilt onderzoeken en beschrijven in uw artikel. Dit voorstel telt maximaal 200 woorden. 
- Het beoogde medium waar u uw artikel wilt publiceren, met hierbij een eventuele toezegging van het medium.  
Aanvragen kunnen tot en met 1 februari 2021 worden ingediend via info@mennoterbraak.nl. De binnengekomen aanvragen zullen worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting Menno ter Braak. Eventuele vragen kunt u richten aan bovenstaand e-mailadres.  

Van de redactie van Indies tijdschrift:
Waarschijnlijk zal de aanvraag voor een artikel over Du Perron aan gelijksoortige voorwaarden moeten voldoen als die voor de Ter Braak-aanvraag. De redactie van het Indies tijdschrift houdt zich aanbevolen voor ideeën m.b.t. Du Perron en zal een bijdrage die in haar ogen geslaagd is t.z.t. gaarne publiceren.
 
Op de foto: Eddy du Perron op de boulevard van Nice
 
Share our website