Uitkomsten Grote Onderzoek bij AUP

Het persbericht van beide uitgeverijen luidt:

'Amsterdam University Press en Walburg Pers publiceren vanaf 17 februari 2022 de resultaten van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950. Dit onderzoek moet een wetenschappelijk gefundeerd antwoord geven op vragen naar de aard, omvang, oorzaken én impact van het Nederlandse geweld, bezien in een brede politieke, maatschappelijke en internationale context. 
 
De publicaties
Het onderzoeksprogramma bestaat uit diverse deelstudies en zal resulteren in twaalf afzonderlijke publicaties, over verschillende aspecten en thema’s, zoals de bersiap, politiek en justitie, inlichtingendiensten, internationale diplomatie en de ontwikkelingen in verschillende Indonesische regio’s. 
Tevens zal een samenvattend overzichtswerk van het onderzoeksprogramma worden gepubliceerd. Dit overzichtswerk bevat de belangrijkste bevindingen en resultaten van de deelonderzoeken. In het overzichtswerk wordt getracht de belangrijkste vragen te beantwoorden over het dekolonisatiebeleid, het geweld en de oorlog – met een focus op (de verklaring van) het Nederlandse militaire optreden. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor de historische, politieke en internationale context en de nasleep van de oorlog. Het overzichtswerk is het resultaat van een collectief wetenschappelijk proces. Het is geschreven door KITLV-directeur Gert Oostindie en diverse onderzoekers, in samenwerking met een redactie waarin alle deelprojecten zijn vertegenwoordigd. 
De publicaties verschijnen zowel digitaal (Open acces en e-book) als in boekvorm en zijn bestemd voor een wetenschappelijk en algemeen publiek. Het overzichtswerk en vier deelstudies zullen ook in het Engels verschijnen. Drie publicaties, waaronder het overzichtswerk, worden ook uitgebracht in het Indonesisch, bij uitgeverij Obor.
 
Het onderzoeksprogramma
Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. NIOD en KITLV zijn instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het programma bestaat uit acht onderzoeksprojecten. In een aantal daarvan wordt samengewerkt met Indonesische historici. Centraal in het onderzoeksprogramma staat de vraag naar de dynamiek van de gebeurtenissen rond het geweld, vanaf de uitroeping van de Republiek Indonesia op 17 augustus 1945 tot het einde van de oorlog in 1949. Daarbij zal uitvoerig worden ingegaan op militaire, politieke en justitiële aspecten en op de gevolgen van het geweld voor verschillende bevolkingsgroepen. Ook zal aandacht worden besteed aan de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland. Lees hier meer over het onderzoeksprogramma.

De uitgeverijen
Vanaf 2020 staan Amsterdam University Press en Walburg Pers onder één directie. Bij de publicaties van de onderzoeksresultaten zullen de uitgeverijen nauw samenwerken.
Amsterdam University Press (AUP) heeft bijna dertig jaar ervaring in het uitgeven van hoogstaande wetenschappelijke publicaties en toonaangevende non-fictie. De uitgeverij is gespecialiseerd in academische boeken, studieboeken en tijdschriften in het Nederlands en Engels. Zij distribueert nationaal en internationaal, met een stevige poot in Azië. Walburg Pers is een algemene uitgeverij die zich al zestig jaar onderscheidt in het uitbrengen van historische boeken, met een specialisatie op het gebied van de Nederlandse en koloniale geschiedenis.'
Share our website