Appels en peren?

Van april tot en met juni van dit jaar kwamen twaalf Nederlandse en buitenlandse onderzoekers bijeen in het Netherlands Institute for Advanced Studies in Amsterdam om gezamenlijk te werken aan een onderzoeksproject waarin extreme geweldpleging in dekolonisatieoorlogen werd vergeleken. Dit project was onderdeel van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945–1950. Het mondde uit in een conferentie en workshop op 20–21 juni 2019. De resultaten zullen komend jaar gepubliceerd worden in het tijdschrift Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Hier doen de projectcoördinatoren Thijs Brocades Zaalberg (UL) en Bart Luttikhuis (KITLV) alvast beknopt verslag van hun bevindingen in deze enerverende drie maanden onderzoek.
Share our website