Online boekensalon UB Leiden

Persbericht, ontvangen van de redactie van De postkoloniale spiegel:

'Op donderdag 27 januari zijn Rick Honings, Coen van ’t Veer en Jacqueline Bel te gast in de online boekensalon van Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Hoofdconservator Garrelt Verhoeven interviewt de drie redacteuren over het boek De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen. In de boekensalon wordt de Nederlands-Indische literatuur besproken in de context van de koloniale overheersing in Nederlands-Indië. Conservatoren Kasper Van Ommen en Anouk Mansfeld presenteren eerste drukken en koloniale foto’s en Indonesicus Judith Bosnak vertelt over haar onderzoek naar een Javaans reisverslag.
Het Nederlandse koloniale verleden in Indonesië heeft grote invloed gehad op de literatuur. In De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen wordt in 26 hoofdstukken de ‘canon’ van de Nederlands-Indische literatuur voor het eerst systematisch vanuit een postkoloniaal perspectief gelezen, van Multatuli’s Max Havelaar (1860) – de eerste Indische roman – tot en met Lichter dan ik (2019) van Dido Michielsen. Na een introductie waarin wordt ingegaan op het leven van de auteur en zijn of haar relatie met Nederlands-Indië of Indonesië, worden telkens een of meer romans kritisch geanalyseerd. Naast beroemde auteurs als Louis Couperus, E. du Perron en Marion Bloem komen ook minder bekende schrijvers aan de orde. Terugkerende aandachtspunten zijn de representatie van de ongelijke koloniale machtsverhoudingen en de Europese strategieën waarmee de ‘Ander’ werd gemarginaliseerd. De postkoloniale spiegel geeft een vernieuwend overzicht van meer dan 160 jaar Nederlands-Indische literatuurgeschiedenis.'

Het programma is te volgen via deze link.

Uit Indies tijdschrift 2021 #2, door Esther Wils:

'De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen (Leiden University Press, 2021) is geschreven door een groep academici onder redactie van Jacqueline Bel, Rick Honings en Coen van ’t Veer. Al is het boek geïllustreerd met talrijke foto’s, de teksten zijn duidelijk voor vakgenoten geschreven. De ambitie is "het blootleggen van ongelijke machtsrelaties en othering-strategieën door middel van een kritische discoursanalyse" en "tegendraadse herlezing" van een aantal toonaangevende romans. Overgeslagen: o.a. Lin Scholte en Friedericy, wel opgenomen: enkele middelmatige maar destijds veel gelezen schrijfsters, aangezien die een rol speelden in de beeldvorming rond de kolonie. Bijna niemand haalt het langs de postkoloniale maatlat – had men wel vanuit het gezichtspunt van de gekoloniseerden geschreven, dan had dat waarschijnlijk als "toe-eigening" geteld.'
Share our website