Native Americans krijgen land terug

De Britse kwaliteitskrant The Guardian is een bron van interessante artikelen over de nawerking van de koloniale geschiedenis - niet alleen die van het Empire.
Op 4 januari werd uitvoerig bericht over een recente ontwikkeling in de VS, waarbij door kolonisatoren met geweld afgenomen land opnieuw onder het beheer wordt gesteld van de oorspronkelijke bewoners, met de afspraak dat die zorg zullen dragen voor het behoud en vaak ook het herstel van de natuur in het gebied. De aloude kennis over en respectvolle omgang met de natuur die kennelijk nog leven onder de indianen, sluiten goed aan bij het streven van milieubeschermers - al komt het ook voor dat de inheemsen de natuur (noodgedwongen) exploiteren, voor toeristische doeleinden of anderszins. Leest u er zelf het fijne van.

Op de foto: leden van een van de Colville-stammen
Share our website