NIOD krijgt nieuwe directeur

Vooruitlopend op zijn pensioen geeft Frank van Vree in september het stokje door; hij blijft nog wel aan als programmadirecteur van het onderzoek naar Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950. Zijn opvolger Martijn Eickhoff (zie foto) is ook betrokken bij dat programma, als coördinator van Regionale Studies, een gezamenlijk project van Nederlandse en Indonesische historici.
Hij is ook thuis in koloniale erfgoedkwesties; in samenwerking met Marieke Bloembergen (KITLV) onderzocht hij de transformaties van archeologische plekken in koloniaal en post-koloniaal Indonesië. Dit resulteerde in 2020 in de monografie The Politics of Heritage in Indonesia. A Cultural History (CUP).
Zie voor het complete persbericht de website van het NIOD.
Share our website