Link bij 2021#1, II

Op p. 31 van het nieuwe nummer wordt verwezen naar een artikel van Gertjan van Schoonhoven in Elseviers Weekblad waarin verslag wordt gedaan van de perikelen rondom de tentoonstelling Dossier Indië, samengesteld door Thom Hoffman voor het Wereldmuseum Rotterdam. Bezoeker Benedict Janssen was geschrokken van de forse fouten die de tentoonstelling bevatte en nam contact op met de directie - heeft een museum immers niet de belangrijke taak het publiek correct te informeren? Historici Ron Habiboe en Remco Raben bekeken de teksten en stelden ieder een lijst op van punten die verbetering behoefden. Het tijdschrift was zo aardig de link naar het stuk open te stellen voor lezers van Indies tijdschrift.
Wie geïntereseerd is in Esther Wils' recensie van Hoffmans fotoboek bij de tentoonstelling, Een verborgen geschiedenis, kan hier terecht.
Share our website