Uitslag grote onderzoek verlaat

Uit het persbericht:

In verband met de COVID-19 pandemie zullen de onderzoeksresultaten drie maanden later worden gepresenteerd dan aanvankelijk de bedoeling was. De oplevering van het onderzoek is uitgesteld van september 2021 naar het einde van dat jaar. Deze vertraging is een rechtstreeks gevolg van de hinder die de onderzoekers de afgelopen tijd van de Coronacrisis hebben ondervonden, waaronder de sluiting van archieven in Nederland en Indonesië en de onmogelijkheid van verder veldonderzoek, research workshops en getuigenseminars in Indonesië. Het programma probeert dit gemis zo veel mogelijk te compenseren door middel van online bijeenkomsten, maar vanzelfsprekend is dit voor lang niet alle geplande activiteiten mogelijk.

'We vormen een soort Duits bezettingsleger'. Uit het dagboek van een pelotonscommandant
Voor het onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van egodocumenten (brieven, albums en dagboeken) van Indië-veteranen. In de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bevindt zich ook het dagboek van pelotonscommandant Barth Hoogstraten. Voor de onlangs verschenen bundel Wat een vondst, verhalen uit de geschiedenispraktijk (Boom) schreef onderzoeker Thijs Brocades Zaalberg een artikel over het dagboek, dat treffend inzicht geeft in het functioneren van een kleine eenheid tijdens de dekolonisatiestrijd.

Podcast met onderzoeker Roel Frakking

Voor de NIOD REWIND podcast sprak Anne van Mourik met Roel Frakking over het belang van lokale dynamiek bij onderzoek naar dekolonisatieoorlogen. Over datzelfde thema schreef hij samen met professor Martin Thomas (University of Exeter) een bijdrage voor het wetenschappelijke tijdschrift BMGN-Low Countries Historical Review, waarin de eerste resultaten van het project Dekolonisatieoorlogen vergelijken in juli 2020 werden gepresenteerd.
Het (Engelstalige) interview met Frakking is hier te beluisteren.


De algemene website van het project vindt u hier
en u kunt zich ook voor de nieuwsbrief opgeven.
 
Share our website