Pronk & Suriname

'Pronks Suriname-boek is een mooi voorbeeld van schaamte als leidraad bij de dekoloniserende politiek van de voormalige machthebbers,' schrijft Michiel van Kempen. Op de website Caraïbisch uitzicht plaatste hij een uitgebreide, kritische bespreking van Jan Pronks Suriname, van wingewest tot natiestaat.
Share our website